Tỷ giá ngày 06-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3100 21,3600 21,3100
 AUD 17,6960 17,9670 17,8030
 CAD 18,4400 18,8540 18,6080
 JPY 1750 1790 1770
 EUR 26,2030 26,5240 26,2820
 CHF 21,6670 22,1090 21,8200
 GBP 33,0100 33,5490 33,2420
 SGD 15,9960 16,3880 16,1090
 THB 6360 6630 6360
 MYR - 6,2170 6,1350
 DKK - 3,6050 3,4940
 HKD 2,7160 2,7710 2,7350
 INR - 3530 3380
 KRW - 210 170
 KWD - 74,4590 72,1740
 NOK - 3,0690 2,9750
 RUB - 4360 3570
 SEK - 2,8830 2,8110

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,420 -10 21,440 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 06-12-2014

1USD = 0