Tỷ giá ngày 06-11-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,260-5 21,310-5 21,260-5
 AUD 18,129-171 18,402-173 18,238-172
 CAD 18,41171 18,82172 18,57972
 JPY 1830 1870 1850
 EUR 26,450-19 26,768-19 26,530-19
 CHF 21,848-11 22,288-12 22,002-11
 GBP 33,64576 34,18777 33,88376
 SGD 16,2339 16,6279 16,3479
 THB 636-1 663-1 636-1
 MYR - 6,43114 6,34814
 DKK - 3,639-2 3,528-1
 HKD 2,7090 2,7630 2,7280
 INR - 3540 3400
 KRW - 220 180
 KWD - 74,4210 72,1540
 NOK - 3,16931 3,07330
 RUB - 527-12 431-10
 SEK - 2,93115 2,85914

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-11-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,360 10 21,380 10

Tỷ giá trung tâm ngày 06-11-2014

1USD = 0