Tỷ giá ngày 06-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2500 21,3100 21,2500
 AUD 18,3160 18,5970 18,4270
 CAD 18,6400 19,0590 18,8090
 JPY 1910 1950 1930
 EUR 26,4500 26,7740 26,5300
 CHF 21,7200 22,1630 21,8730
 GBP 33,6340 34,1840 33,8720
 SGD 16,3830 16,7840 16,4980
 THB 6400 6670 6400
 MYR - 6,5830 6,4970
 DKK - 3,6370 3,5250
 HKD 2,7080 2,7630 2,7270
 INR - 3530 3390
 KRW - 220 180
 KWD - 74,4640 72,9040
 NOK - 3,3140 3,2130
 RUB - 5920 4840
 SEK - 2,9670 2,8930

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,320 60 21,350 70

Tỷ giá trung tâm ngày 06-10-2014

1USD = 0