Tỷ giá ngày 06-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 15,802-117 16,040-118 15,897-117
 CAD 16,31128 16,67329 16,45929
 JPY 172-1 176-1 174-1
 EUR 23,59152 23,87353 23,66252
 CHF 21,955-97 22,307-98 22,109-97
 GBP 33,66499 34,205101 33,901100
 SGD 15,539-39 15,852-40 15,649-40
 THB 608-2 633-2 608-2
 MYR - 5,633-41 5,561-40
 DKK - 3,2367 3,1377
 HKD 2,7771 2,8331 2,7971
 INR - 3490 3350
 KRW - 190 190
 KWD - 73,054-121 70,830-117
 NOK - 2,6764 2,5944
 RUB - 379-9 331-8
 SEK - 2,533-1 2,471-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,910 0 21,940 0

Tỷ giá trung tâm ngày 06-08-2015

1USD = 0