Tỷ giá ngày 06-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7750 21,8350 21,7750
 AUD 16,2040 16,4480 16,3020
 CAD 17,0630 17,4410 17,2180
 JPY 1750 1790 1770
 EUR 23,9290 24,2160 24,0010
 CHF 22,8550 23,2220 23,0160
 GBP 33,4950 34,0330 33,7310
 SGD 15,9350 16,2560 16,0470
 THB 6320 6580 6320
 MYR - 5,7690 5,6950
 DKK - 3,2830 3,1830
 HKD 2,7760 2,8320 2,7950
 INR - 3500 3360
 KRW - 190 190
 KWD - 73,2310 71,0010
 NOK - 2,7550 2,6710
 RUB - 4300 3760
 SEK - 2,6070 2,5430

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,840 10 21,870 20

Tỷ giá trung tâm ngày 06-07-2015

1USD = 0