Tỷ giá ngày 06-06-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9200 23,1500 22,9500
 AUD 17,2300 17,9500 17,4040
 CAD 18,5660 19,3420 18,7540
 JPY 2030 2140 2050
 EUR 27,0790 28,4940 27,3520
 CHF 24,8530 25,8920 25,1050
 GBP 31,6900 33,0140 32,0100
 CNY 3,5260 3,6740 3,5620
 SGD 16,9280 17,6360 17,0990
 THB 6520 7520 7250
 MYR - 5,6440 5,5270
 DKK - 3,8260 3,6880
 HKD 2,8970 3,0180 2,9260
 INR - 3270 3150
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,4430 76,4430
 NOK - 2,8070 2,6940
 RUB - 3140 -
 SEK - 2,8230 2,7100

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-06-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,220 -380 23,320 -360

Tỷ giá trung tâm ngày 06-06-2021

1USD = 23,148 -69