Tỷ giá ngày 06-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2550 22,3250 22,2550
 AUD 16,262-241 16,507-245 16,361-243
 CAD 17,085-32 17,464-33 17,240-32
 JPY 2051 2091 2081
 EUR 25,265-47 25,567-48 25,341-48
 CHF 22,781-149 23,147-151 22,942-150
 GBP 31,904-52 32,416-53 32,129-53
 SGD 16,180-32 16,506-33 16,294-32
 THB 6210 6470 6210
 MYR - 5,599-9 5,527-8
 DKK - 3,476-7 3,370-7
 HKD 2,8340 2,8910 2,8540
 INR - 3470 3340
 KRW - 200 190
 KWD - 76,791-34 73,889-33
 NOK - 2,769-11 2,685-11
 RUB - 375-2 306-1
 SEK - 2,786-2 2,717-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,270 -10 22,290 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 06-05-2016

1USD = 21,857 29