Tỷ giá ngày 06-05-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,62010 21,6700 21,62010
 AUD 17,060196 17,341197 17,163197
 CAD 17,707132 18,126133 17,868133
 JPY 1780 1820 1800
 EUR 24,118300 24,441301 24,190301
 CHF 23,123285 23,527287 23,286287
 GBP 32,527194 33,095192 32,756195
 SGD 16,082116 16,429116 16,195117
 THB 6383 6663 6383
 MYR - 6,11366 6,02666
 DKK - 3,31241 3,20740
 HKD 2,7552 2,8142 2,7742
 INR - 3491 3351
 KRW - 200 200
 KWD - 73,140258 70,815260
 NOK - 2,91431 2,82230
 RUB - 47815 39012
 SEK - 2,63827 2,56926

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-05-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,640 10 21,660 0

Tỷ giá trung tâm ngày 06-05-2015

1USD = 0