Tỷ giá ngày 06-04-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,67535 16,92636 16,77636
 CAD 16,700-10 17,071-10 16,852-10
 JPY 1990 2030 2010
 EUR 25,132-7 25,433-7 25,208-7
 CHF 23,00210 23,37210 23,16410
 GBP 31,117-198 31,616-202 31,336-200
 SGD 16,24744 16,57445 16,36245
 THB 6201 6461 6201
 MYR - 5,73918 5,66617
 DKK - 3,456-3 3,350-3
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 347-1 334-1
 KRW - 210 190
 KWD - 76,612-25 73,717-24
 NOK - 2,7186 2,6356
 RUB - 3623 2962
 SEK - 2,7745 2,7065

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-04-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 06-04-2016

1USD = 21,853 1