Tỷ giá ngày 06-03-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9150 23,1250 22,9450
 AUD 17,2950 18,0180 17,4700
 CAD 17,7210 18,4610 17,9000
 JPY 2070 2180 2090
 EUR 26,7080 28,1040 26,9780
 CHF 24,1790 25,1890 24,4240
 GBP 31,1820 32,4850 31,4970
 CNY 3,4860 3,6320 3,5210
 SGD 16,7850 17,4860 16,9540
 THB 6690 7710 7430
 MYR - 5,7250 5,6070
 DKK - 3,7740 3,6370
 HKD 2,8940 3,0140 2,9230
 INR - 3270 3140
 KRW 180 210 200
 KWD - 78,9710 75,9890
 NOK - 2,7330 2,6230
 RUB - 3090 -
 SEK - 2,7620 2,6520

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-03-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,830 50 23,880 50

Tỷ giá trung tâm ngày 06-03-2021

1USD = 23,166 14