Tỷ giá ngày 06-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,330-5 21,380-5 21,330-5
 AUD 16,479-31 16,727-32 16,579-32
 CAD 16,853-51 17,227-53 17,006-52
 JPY 1750 1790 1770
 EUR 23,276-103 23,556-104 23,346-103
 CHF 21,599-253 21,946-257 21,751-255
 GBP 32,106-39 32,623-40 32,333-39
 SGD 15,340-20 15,712-21 15,449-21
 THB 6450 6720 6450
 MYR - 5,8866 5,8106
 DKK - 3,197-13 3,100-13
 HKD 2,716-1 2,770-1 2,735-1
 INR - 349-1 335-1
 KRW - 220 180
 KWD - 72,916-91 70,695-88
 NOK - 2,78810 2,70310
 RUB - 40015 32712
 SEK - 2,584-3 2,520-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,550 0 21,570 0

Tỷ giá trung tâm ngày 06-03-2015

1USD = 0