Tỷ giá ngày 06-01-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,375-5 21,4050 21,375-5
 AUD 17,299238 17,554236 17,403239
 CAD 17,991125 18,385122 18,155126
 JPY 1783 1813 1803
 EUR 25,47379 25,77172 25,55080
 CHF 21,06954 21,48748 21,21754
 GBP 32,3683 32,878-8 32,5963
 SGD 15,87381 16,25377 15,98581
 THB 6394 6663 6394
 MYR - 6,084-10 6,008-7
 DKK - 3,50210 3,39711
 HKD 2,7306 2,7845 2,7496
 INR - 3461 3321
 KRW - 220 180
 KWD - 74,199114 71,962134
 NOK - 2,86123 2,77523
 RUB - 395-12 323-10
 SEK - 2,74621 2,67922

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-01-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,560 -10 21,580 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 06-01-2015

1USD = 0