Tỷ giá ngày 05-12-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,06025 24,43025 24,09025
 AUD 15,558-128 16,221-133 15,715-129
 CAD 17,437-10 18,180-11 17,613-10
 JPY 1610 1700 1620
 EUR 25,618-33 27,025-34 25,877-33
 CHF 27,11371 28,26874 27,38772
 GBP 29,866-42 31,138-44 30,168-43
 CNY 3,3250 3,4680 3,3590
 SGD 17,672-17 18,424-18 17,850-18
 THB 609-4 703-5 677-5
 MYR - 5,2600 5,1470
 DKK - 3,595-5 3,462-4
 HKD 3,0253 3,1543 3,0563
 INR - 3020 2900
 KRW 160 190 180
 KWD - 81,47984 78,34181
 NOK - 2,285-23 2,192-22
 RUB - 252-2 -
 SEK - 2,375-3 2,278-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-12-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,580 60 24,680 60

Tỷ giá trung tâm ngày 05-12-2023

1USD = 23,926 0