Tỷ giá ngày 05-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,310-20 21,360-20 21,310-20
 AUD 17,696-4 17,9670 17,803-4
 CAD 18,440-71 18,854-69 18,608-72
 JPY 1750 1790 1770
 EUR 26,203104 26,524112 26,282105
 CHF 21,667109 22,109116 21,820110
 GBP 33,010-93 33,549-86 33,242-94
 SGD 15,996-6 16,388-3 16,109-6
 THB 6360 6630 6360
 MYR - 6,217-21 6,135-22
 DKK - 3,60515 3,49414
 HKD 2,716-1 2,771-1 2,735-2
 INR - 3531 3380
 KRW - 210 170
 KWD - 74,459118 72,17498
 NOK - 3,069-8 2,975-9
 RUB - 436-13 357-11
 SEK - 2,8837 2,8116

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,420 -10 21,440 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 05-12-2014

1USD = 0