Tỷ giá ngày 05-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2855 22,3655 22,2855
 AUD 15,765-105 16,006-106 15,860-105
 CAD 16,723-86 17,098-88 16,875-87
 JPY 181-1 184-1 183-1
 EUR 24,116-79 24,410-80 24,188-79
 CHF 22,190-33 22,552-34 22,347-33
 GBP 33,953-72 34,505-73 34,192-72
 SGD 15,681-69 16,000-71 15,791-70
 THB 616-1 641-1 616-1
 MYR - 5,236-34 5,168-34
 DKK - 3,310-11 3,209-10
 HKD 2,8421 2,9001 2,8621
 INR - 347-1 333-1
 KRW - 200 200
 KWD - 74,803-33 72,511-32
 NOK - 2,634-24 2,553-23
 RUB - 393-1 343-1
 SEK - 2,626-13 2,560-13

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,340 20 22,380 30

Tỷ giá trung tâm ngày 05-11-2015

1USD = 0