Tỷ giá ngày 05-11-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2650 21,3150 21,2650
 AUD 18,2990 18,5750 18,4100
 CAD 18,3410 18,7480 18,5070
 JPY 1840 1870 1850
 EUR 26,4690 26,7870 26,5490
 CHF 21,8590 22,3000 22,0130
 GBP 33,5700 34,1100 33,8060
 SGD 16,2240 16,6180 16,3390
 THB 6370 6640 6370
 MYR - 6,4160 6,3340
 DKK - 3,6400 3,5290
 HKD 2,7090 2,7640 2,7280
 INR - 3540 3400
 KRW - 220 180
 KWD - 74,4210 72,1540
 NOK - 3,1390 3,0430
 RUB - 5390 4400
 SEK - 2,9170 2,8450

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-11-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,350 -20 21,370 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 05-11-2014

1USD = 0