Tỷ giá ngày 05-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2700 21,3200 21,2700
 AUD 18,5230 18,8020 18,6350
 CAD 18,7720 19,1890 18,9420
 JPY 1930 1970 1950
 EUR 26,7460 27,0670 26,8260
 CHF 22,0040 22,4480 22,1590
 GBP 33,9520 34,4990 34,1920
 SGD 16,4780 16,8780 16,5940
 THB 6440 6710 6440
 MYR - 6,5880 6,5040
 DKK - 3,6780 3,5660
 HKD 2,7060 2,7610 2,7250
 INR - 3530 3390
 KRW - 220 180
 KWD - 74,6540 73,1070
 NOK - 3,3540 3,2520
 RUB - 5980 4890
 SEK - 3,0000 2,9260

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,260 20 21,280 20

Tỷ giá trung tâm ngày 05-10-2014

1USD = 0