Tỷ giá ngày 05-09-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4450 22,5050 22,4450
 AUD 15,5220 15,7550 15,6160
 CAD 16,7550 17,1270 16,9070
 JPY 1860 1890 1870
 EUR 24,8380 25,1350 24,9120
 CHF 22,8330 23,1990 22,9940
 GBP 33,8280 34,3700 34,0660
 SGD 15,6600 15,9750 15,7700
 THB 6150 6410 6150
 MYR - 5,3200 5,2520
 DKK - 3,4070 3,3030
 HKD 2,8610 2,9190 2,8810
 INR - 3450 3320
 KRW - 190 190
 KWD - 75,5370 73,2400
 NOK - 2,7520 2,6680
 RUB - 3700 3230
 SEK - 2,7050 2,6380

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,640 20 22,680 10

Tỷ giá trung tâm ngày 05-09-2015

1USD = 0