Tỷ giá ngày 05-08-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,220-10 23,530-10 23,250-10
 AUD 15,836-55 16,512-57 15,996-55
 CAD 17,696-53 18,451-55 17,875-54
 JPY 1712 1812 1732
 EUR 23,30474 24,60979 23,54075
 CHF 23,876134 24,894140 24,117135
 GBP 27,664-69 28,844-72 27,943-70
 CNY 3,3941 3,5391 3,4281
 SGD 16,56935 17,27636 16,73735
 THB 5817 6718 6468
 MYR - 5,3090 5,1950
 DKK - 3,27712 3,15611
 HKD 2,904-1 3,028-1 2,933-1
 INR - 3062 2952
 KRW 160 190 170
 KWD - 79,20018 76,14517
 NOK - 2,449-12 2,349-11
 RUB - 3380 -
 SEK - 2,35610 2,26010

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-08-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,150 -20 24,200 -70

Tỷ giá trung tâm ngày 05-08-2022

1USD = 23,182 4