Tỷ giá ngày 05-08-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,89390 17,14792 16,99591
 CAD 16,85922 17,23322 17,01222
 JPY 2171 2220 2201
 EUR 24,640-22 24,935-22 24,714-22
 CHF 22,623-23 23,032-24 22,783-23
 GBP 28,946-452 29,410-459 29,150-455
 SGD 16,429-23 16,692-24 16,545-23
 THB 6272 6532 6272
 MYR - 5,5613 5,4903
 DKK - 3,391-3 3,288-3
 HKD 2,8371 2,8941 2,8571
 INR - 346-1 333-1
 KRW - 210 200
 KWD - 76,655-25 73,758-24
 NOK - 2,6855 2,6035
 RUB - 3762 3072
 SEK - 2,6529 2,5869

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 05-08-2016

1USD = 21,828 -5