Tỷ giá ngày 05-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 15,9192 16,1582 16,0152
 CAD 16,283-91 16,644-93 16,430-91
 JPY 173-1 176-1 175-1
 EUR 23,539-195 23,821-197 23,609-195
 CHF 22,051-242 22,406-246 22,207-243
 GBP 33,565-71 34,104-72 33,802-72
 SGD 15,578-38 15,892-39 15,688-39
 THB 6100 6350 6100
 MYR - 5,674-16 5,601-16
 DKK - 3,229-27 3,130-26
 HKD 2,7760 2,8320 2,7950
 INR - 3490 3350
 KRW - 190 190
 KWD - 73,17524 70,94723
 NOK - 2,671-13 2,590-13
 RUB - 3893 3393
 SEK - 2,534-19 2,471-19

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,910 15 21,940 25

Tỷ giá trung tâm ngày 05-08-2015

1USD = 0