Tỷ giá ngày 05-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,27010 22,34010 22,27010
 AUD 16,550-26 16,799-27 16,650-27
 CAD 17,028-17 17,406-18 17,183-17
 JPY 2162 2202 2182
 EUR 24,65918 24,95418 24,73318
 CHF 22,68263 23,09264 22,84263
 GBP 28,963-326 29,428-332 29,167-329
 SGD 16,334-78 16,596-79 16,449-78
 THB 622-2 648-2 622-2
 MYR - 5,585-41 5,513-40
 DKK - 3,3923 3,2893
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 343-1 330-1
 KRW - 200 190
 KWD - 76,6980 73,7990
 NOK - 2,7171 2,6341
 RUB - 386-4 316-3
 SEK - 2,671-5 2,605-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 -5 22,305 0

Tỷ giá trung tâm ngày 05-07-2016

1USD = 21,858 -7