Tỷ giá ngày 05-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7700 21,8300 21,7700
 AUD 16,3210 16,5670 16,4200
 CAD 17,1090 17,4890 17,2640
 JPY 1750 1780 1760
 EUR 24,0340 24,3220 24,1070
 CHF 22,8830 23,2510 23,0450
 GBP 33,6550 34,1960 33,8920
 SGD 15,9560 16,2770 16,0680
 THB 6330 6590 6330
 MYR - 5,8040 5,7290
 DKK - 3,2980 3,1970
 HKD 2,7750 2,8310 2,7950
 INR - 3510 3370
 KRW - 190 190
 KWD - 73,2620 71,0320
 NOK - 2,7820 2,6970
 RUB - 4360 3800
 SEK - 2,6200 2,5560

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,840 10 21,870 20

Tỷ giá trung tâm ngày 05-07-2015

1USD = 0