Tỷ giá ngày 05-06-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,3800 22,4500 22,3800
 AUD 16,0580 16,2990 16,1550
 CAD 16,8720 17,2460 17,0260
 JPY 2030 2070 2050
 EUR 24,8160 25,1130 24,8910
 CHF 22,3960 22,7550 22,5530
 GBP 31,9390 32,4510 32,1640
 SGD 16,0910 16,4150 16,2050
 THB 6180 6440 6180
 MYR - 5,4500 5,3800
 DKK - 3,4140 3,3100
 HKD 2,8470 2,9050 2,8680
 INR - 3460 3330
 KRW - 200 190
 KWD - 77,0080 74,0980
 NOK - 2,7320 2,6490
 RUB - 3740 3050
 SEK - 2,7290 2,6620

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-06-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,440 40 22,450 30

Tỷ giá trung tâm ngày 05-06-2016

1USD = 21,939 0