Tỷ giá ngày 05-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 16,599-95 16,848-96 16,699-96
 CAD 17,184-48 17,565-49 17,340-49
 JPY 173-1 176-1 174-1
 EUR 24,374-171 24,667-173 24,448-172
 CHF 23,1357 23,5068 23,2987
 GBP 33,060-84 33,592-85 33,293-85
 SGD 15,967-46 16,288-47 16,079-47
 THB 6340 6610 6340
 MYR - 5,916-31 5,840-31
 DKK - 3,344-22 3,243-21
 HKD 2,7770 2,8330 2,7960
 INR - 3491 3351
 KRW - 200 200
 KWD - 73,393-24 71,159-24
 NOK - 2,859-3 2,772-3
 RUB - 429-12 351-10
 SEK - 2,669-5 2,604-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,830 -10 21,850 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 05-06-2015

1USD = 0