Tỷ giá ngày 05-05-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,61020 21,67020 21,61020
 AUD 16,864120 17,144148 16,966121
 CAD 17,57554 17,99382 17,73554
 JPY 1780 1810 1790
 EUR 23,818-144 24,140-109 23,889-144
 CHF 22,83810 23,24045 22,99910
 GBP 32,333-45 32,9034 32,561-45
 SGD 15,966-61 16,313-38 16,079-62
 THB 635-1 6630 635-1
 MYR - 6,047-69 5,960-77
 DKK - 3,271-15 3,167-19
 HKD 2,7530 2,8134 2,7720
 INR - 3481 3341
 KRW - 200 200
 KWD - 72,88214 70,555-94
 NOK - 2,884-16 2,792-19
 RUB - 463-4 378-4
 SEK - 2,611-5 2,543-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-05-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,630 10 21,660 0

Tỷ giá trung tâm ngày 05-05-2015

1USD = 0