Tỷ giá ngày 05-04-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9500 23,1600 22,9800
 AUD 17,1315 17,8465 17,3045
 CAD 17,902-31 18,650-33 18,083-32
 JPY 2020 2130 2040
 EUR 26,319-29 27,694-31 26,585-29
 CHF 23,874-5 24,872-5 24,116-5
 GBP 31,093-11 32,391-12 31,407-11
 CNY 3,4430 3,5880 3,4780
 SGD 16,720-1 17,419-1 16,889-1
 THB 651-2 751-2 724-2
 MYR - 5,6348 5,5188
 DKK - 3,718-4 3,584-4
 HKD 2,8920 3,0130 2,9220
 INR - 3260 3140
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,143-105 76,155-101
 NOK - 2,761-1 2,651-1
 RUB - 302-1 -
 SEK - 2,699-3 2,591-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-04-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,800 80 23,850 30

Tỷ giá trung tâm ngày 05-04-2021

1USD = 23,214 -16