Tỷ giá ngày 05-04-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,640-148 16,890-150 16,740-149
 CAD 16,711-86 17,081-88 16,862-86
 JPY 1992 2032 2012
 EUR 25,139-35 25,440-36 25,215-36
 CHF 22,99310 23,36210 23,15510
 GBP 31,3154 31,8184 31,5364
 SGD 16,203-64 16,529-65 16,317-64
 THB 619-2 645-2 619-2
 MYR - 5,721-47 5,648-46
 DKK - 3,458-1 3,353-1
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 348-1 335-1
 KRW - 200 190
 KWD - 76,6380 73,7420
 NOK - 2,712-5 2,630-5
 RUB - 359-1 293-1
 SEK - 2,769-8 2,701-8

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-04-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 05-04-2016

1USD = 21,852 0