Tỷ giá ngày 05-04-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,5500 21,6100 21,5500
 AUD 16,2250 16,4700 16,3230
 CAD 16,9400 17,3160 17,0940
 JPY 1780 1810 1800
 EUR 23,2790 23,6050 23,3490
 CHF 22,2460 22,6030 22,4020
 GBP 31,6600 32,1690 31,8830
 SGD 15,6560 16,0360 15,7660
 THB 6520 6790 6520
 MYR - 5,9290 5,8530
 DKK - 3,1910 3,0940
 HKD 2,7490 2,8040 2,7680
 INR - 3550 3410
 KRW - 220 180
 KWD - 73,1300 70,9030
 NOK - 2,7460 2,6620
 RUB - 4260 3480
 SEK - 2,5340 2,4720

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-04-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,650 0 21,670 0

Tỷ giá trung tâm ngày 05-04-2015

1USD = 0