Tỷ giá ngày 05-03-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2550 22,3250 22,2550
 AUD 16,2650 16,5100 16,3640
 CAD 16,3340 16,6960 16,4820
 JPY 1930 1970 1950
 EUR 24,2590 24,5500 24,3320
 CHF 22,2110 22,5680 22,3680
 GBP 31,1850 31,6850 31,4050
 SGD 15,9110 16,2310 16,0230
 THB 6170 6430 6170
 MYR - 5,4570 5,3870
 DKK - 3,3280 3,2270
 HKD 2,8310 2,8880 2,8510
 INR - 3380 3250
 KRW - 200 180
 KWD - 75,3650 73,0720
 NOK - 2,6420 2,5610
 RUB - 3390 2770
 SEK - 2,6470 2,5820

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 -10 22,300 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 05-03-2016

1USD = 21,889 0