Tỷ giá ngày 05-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3350 21,3850 21,3350
 AUD 16,510-8 16,759-8 16,610-8
 CAD 16,90492 17,27994 17,05793
 JPY 1760 1790 1770
 EUR 23,379-237 23,660-239 23,449-237
 CHF 21,852-89 22,204-91 22,006-90
 GBP 32,145-267 32,663-272 32,372-269
 SGD 15,361-46 15,733-47 15,469-47
 THB 645-2 672-2 645-2
 MYR - 5,880-19 5,804-19
 DKK - 3,210-32 3,112-31
 HKD 2,717-1 2,771-1 2,736-1
 INR - 351-1 336-1
 KRW - 220 180
 KWD - 73,007-140 70,783-136
 NOK - 2,778-34 2,693-33
 RUB - 384-1 3140
 SEK - 2,587-25 2,523-25

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,550 0 21,570 0

Tỷ giá trung tâm ngày 05-03-2015

1USD = 0