Tỷ giá ngày 05-02-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,315-10 21,365-10 21,315-10
 AUD 16,433-76 16,681-77 16,533-76
 CAD 16,748-182 17,120-186 16,900-184
 JPY 1790 1830 1810
 EUR 24,049-239 24,338-242 24,121-239
 CHF 22,85417 23,22117 23,01517
 GBP 32,06098 32,575100 32,28699
 SGD 15,590-41 15,968-42 15,700-41
 THB 6420 6690 6420
 MYR - 6,011-28 5,934-28
 DKK - 3,307-33 3,206-32
 HKD 2,7160 2,7700 2,7350
 INR - 352-1 338-1
 KRW - 220 180
 KWD - 73,525-42 71,285-41
 NOK - 2,854-23 2,767-22
 RUB - 349-16 285-13
 SEK - 2,611-19 2,546-18

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-02-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,400 10 21,420 10

Tỷ giá trung tâm ngày 05-02-2015

1USD = 0