Tỷ giá ngày 04-12-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,035-45 24,405-45 24,065-45
 AUD 15,68665 16,35468 15,84566
 CAD 17,447-23 18,190-24 17,624-24
 JPY 1601 1701 1621
 EUR 25,651-130 27,060-138 25,910-132
 CHF 27,042-7 28,194-7 27,315-7
 GBP 29,90920 31,18221 30,21120
 CNY 3,326-6 3,468-6 3,359-6
 SGD 17,689-2 18,442-2 17,868-2
 THB 6135 7076 6816
 MYR - 5,2609 5,1479
 DKK - 3,600-18 3,467-17
 HKD 3,022-7 3,151-7 3,053-7
 INR - 302-1 290-1
 KRW 160 190 180
 KWD - 81,395-151 78,260-145
 NOK - 2,30811 2,21410
 RUB - 254-2 -
 SEK - 2,37812 2,28111

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-12-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,520 -80 24,620 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 04-12-2023

1USD = 23,926 -13