Tỷ giá ngày 04-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3300 21,3800 21,3300
 AUD 17,700-57 17,967-58 17,807-57
 CAD 18,51256 18,92357 18,68056
 JPY 176-1 179-1 177-1
 EUR 26,099-121 26,412-122 26,177-121
 CHF 21,558-96 21,993-98 21,710-97
 GBP 33,10281 33,63582 33,33681
 SGD 16,002-43 16,391-44 16,115-43
 THB 6360 6630 6360
 MYR - 6,238-11 6,158-10
 DKK - 3,590-16 3,481-16
 HKD 2,7170 2,7720 2,7360
 INR - 3520 3380
 KRW - 210 170
 KWD - 74,341-68 72,076-66
 NOK - 3,078-9 2,984-9
 RUB - 4498 3677
 SEK - 2,8763 2,8053

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,430 -10 21,460 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 04-12-2014

1USD = 0