Tỷ giá ngày 04-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2800 22,3600 22,2800
 AUD 15,8707 16,1127 15,9667
 CAD 16,80941 17,18542 16,96141
 JPY 181-1 185-1 183-1
 EUR 24,194-164 24,490-166 24,267-164
 CHF 22,223-106 22,585-107 22,380-106
 GBP 34,02520 34,57820 34,26420
 SGD 15,750-1 16,071-1 15,861-1
 THB 6161 6421 6161
 MYR - 5,27122 5,20222
 DKK - 3,321-23 3,219-22
 HKD 2,8410 2,8990 2,8610
 INR - 3480 3340
 KRW - 200 200
 KWD - 74,835-74 72,542-72
 NOK - 2,658-6 2,576-6
 RUB - 3946 3445
 SEK - 2,639-13 2,573-13

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,320 10 22,350 10

Tỷ giá trung tâm ngày 04-11-2015

1USD = 0