Tỷ giá ngày 04-11-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,260-10 21,310-10 21,260-10
 AUD 18,348-15 18,624-20 18,458-15
 CAD 18,433-127 18,843-135 18,600-128
 JPY 184-2 188-2 186-2
 EUR 26,41668 26,73463 26,49668
 CHF 21,78659 22,22555 21,94059
 GBP 33,63165 34,17258 33,86865
 SGD 16,258-33 16,652-38 16,373-33
 THB 638-1 665-2 638-1
 MYR - 6,440-50 6,357-48
 DKK - 3,6328 3,5219
 HKD 2,708-1 2,763-2 2,727-1
 INR - 3540 3400
 KRW - 220 180
 KWD - 74,455-121 72,186-101
 NOK - 3,172-19 3,075-18
 RUB - 543-8 443-6
 SEK - 2,908-1 2,837-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-11-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,370 10 21,390 0

Tỷ giá trung tâm ngày 04-11-2014

1USD = 0