Tỷ giá ngày 04-09-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,1700 21,2200 21,1700
 AUD 19,589-15 19,885-15 19,708-15
 CAD 19,18821 19,61522 19,36221
 JPY 198-1 202-1 200-1
 EUR 27,209-452 27,536-458 27,291-454
 CHF 22,432-352 22,885-359 22,590-354
 GBP 34,172-312 34,722-317 34,412-314
 SGD 16,633-52 17,037-53 16,751-52
 THB 648-2 675-3 648-2
 MYR - 6,693-24 6,607-24
 DKK - 3,741-61 3,627-59
 HKD 2,6980 2,7530 2,7170
 INR - 3591 3441
 KRW - 230 190
 KWD - 74,945-290 73,391-284
 NOK - 3,436-26 3,332-25
 RUB - 637-2 521-2
 SEK - 3,037-26 2,962-26

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-09-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,200 0 21,220 0

Tỷ giá trung tâm ngày 04-09-2014

1USD = 0