Tỷ giá ngày 04-08-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,23010 23,54010 23,26010
 AUD 15,891100 16,569105 16,051101
 CAD 17,74924 18,50625 17,92824
 JPY 169-1 179-1 171-1
 EUR 23,23012 24,53113 23,46512
 CHF 23,742-24 24,754-26 23,982-25
 GBP 27,733-20 28,915-21 28,013-20
 CNY 3,3930 3,5380 3,4270
 SGD 16,53430 17,23931 16,70130
 THB 5744 6624 6384
 MYR - 5,3091 5,1951
 DKK - 3,2652 3,1441
 HKD 2,9051 3,0291 2,9341
 INR - 304-3 292-3
 KRW 150 190 170
 KWD - 79,18234 76,12833
 NOK - 2,4612 2,3602
 RUB - 3380 -
 SEK - 2,3469 2,2508

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-08-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,150 -20 24,200 -70

Tỷ giá trung tâm ngày 04-08-2022

1USD = 23,178 15