Tỷ giá ngày 04-08-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,80253 17,05554 16,90453
 CAD 16,83791 17,21193 16,99092
 JPY 2160 2220 2180
 EUR 24,662-157 24,957-159 24,736-158
 CHF 22,647-176 23,056-179 22,806-177
 GBP 29,39829 29,86929 29,60529
 SGD 16,45213 16,71614 16,56814
 THB 625-3 651-3 625-3
 MYR - 5,55834 5,48734
 DKK - 3,394-21 3,291-21
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 3460 3330
 KRW - 210 200
 KWD - 76,681-76 73,783-73
 NOK - 2,680-6 2,598-6
 RUB - 3732 3052
 SEK - 2,643-11 2,578-10

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 04-08-2016

1USD = 21,833 3