Tỷ giá ngày 04-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 15,916160 16,156162 16,013161
 CAD 16,37311 16,73711 16,52211
 JPY 1730 1770 1750
 EUR 23,733-35 24,018-35 23,805-35
 CHF 22,293-25 22,651-26 22,450-26
 GBP 33,636-80 34,177-81 33,873-80
 SGD 15,617-40 15,931-41 15,727-40
 THB 609-1 635-1 609-1
 MYR - 5,690-18 5,617-18
 DKK - 3,255-5 3,156-5
 HKD 2,7760 2,8320 2,7960
 INR - 3490 3350
 KRW - 190 190
 KWD - 73,1510 70,9240
 NOK - 2,685-22 2,603-21
 RUB - 386-5 337-5
 SEK - 2,553-12 2,490-12

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,910 15 21,940 25

Tỷ giá trung tâm ngày 04-08-2015

1USD = 0