Tỷ giá ngày 04-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 16,694-82 16,945-83 16,794-82
 CAD 17,232-47 17,615-48 17,389-47
 JPY 1730 1770 1750
 EUR 24,545447 24,840452 24,619448
 CHF 23,12754 23,49955 23,29054
 GBP 33,144215 33,677218 33,378216
 SGD 16,01336 16,33636 16,12636
 THB 634-1 661-1 634-1
 MYR - 5,947-14 5,871-14
 DKK - 3,36660 3,26458
 HKD 2,7770 2,8330 2,7960
 INR - 347-1 334-1
 KRW - 200 200
 KWD - 73,417105 71,182101
 NOK - 2,86221 2,77521
 RUB - 441-15 360-12
 SEK - 2,67453 2,60851

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,840 0 21,860 0

Tỷ giá trung tâm ngày 04-06-2015

1USD = 0