Tỷ giá ngày 04-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2555 22,3255 22,2555
 AUD 16,502-379 16,746-388 16,602-381
 CAD 17,241-295 17,619-306 17,397-298
 JPY 2050 2090 2070
 EUR 25,390164 25,688160 25,467165
 CHF 23,036116 23,401112 23,199117
 GBP 31,948-329 32,454-342 32,173-332
 SGD 16,247-135 16,570-142 16,362-136
 THB 622-3 648-4 622-3
 MYR - 5,637-101 5,566-99
 DKK - 3,49223 3,38623
 HKD 2,8350 2,8920 2,8550
 INR - 3470 3340
 KRW - 210 190
 KWD - 76,84217 73,95433
 NOK - 2,784-9 2,700-8
 RUB - 375-10 307-8
 SEK - 2,800-8 2,732-7

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 04-05-2016

1USD = 21,828 -14