Tỷ giá ngày 04-04-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,7880 17,0400 16,8890
 CAD 16,7960 17,1690 16,9490
 JPY 1970 2010 1990
 EUR 25,1740 25,4760 25,2500
 CHF 22,9830 23,3520 23,1450
 GBP 31,3110 31,8130 31,5310
 SGD 16,2660 16,5940 16,3810
 THB 6210 6460 6210
 MYR - 5,7690 5,6950
 DKK - 3,4600 3,3550
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3490 3360
 KRW - 210 190
 KWD - 76,6380 73,7420
 NOK - 2,7170 2,6340
 RUB - 3600 2950
 SEK - 2,7770 2,7080

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-04-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 04-04-2016

1USD = 21,852 2