Tỷ giá ngày 04-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,33510 21,38510 21,33510
 AUD 16,519-9 16,767-1 16,618-9
 CAD 16,81211 17,18519 16,96511
 JPY 1760 1790 1780
 EUR 23,616-86 23,899-76 23,687-87
 CHF 21,941-33 22,294-23 22,096-33
 GBP 32,413-10 32,9345 32,641-10
 SGD 15,407-17 15,781-10 15,516-17
 THB 6470 6740 6470
 MYR - 5,899-24 5,823-26
 DKK - 3,242-11 3,143-12
 HKD 2,7182 2,7723 2,7372
 INR - 3520 338-1
 KRW - 220 180
 KWD - 73,14768 70,91933
 NOK - 2,812-10 2,726-11
 RUB - 3854 3154
 SEK - 2,61211 2,5489

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,550 20 21,570 20

Tỷ giá trung tâm ngày 04-03-2015

1USD = 0