Tỷ giá ngày 04-02-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 15,893319 16,131323 15,989320
 CAD 15,988325 16,342332 16,133328
 JPY 1874 1914 1894
 EUR 24,669523 24,964530 24,743525
 CHF 21,985326 22,338331 22,140328
 GBP 32,242445 32,760452 32,470448
 SGD 15,633245 15,947250 15,743247
 THB 6144 6404 6144
 MYR - 5,41294 5,34393
 DKK - 3,38372 3,28169
 HKD 2,8251 2,8821 2,8451
 INR - 3362 3232
 KRW - 200 190
 KWD - 75,265332 72,975322
 NOK - 2,65750 2,57648
 RUB - 3226 2635
 SEK - 2,68242 2,61641

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-02-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,370 20 22,430 10

Tỷ giá trung tâm ngày 04-02-2016

1USD = 21,876 -21