Tỷ giá ngày 04-02-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3255 21,3755 21,3255
 AUD 16,509311 16,758315 16,609312
 CAD 16,930274 17,306280 17,084276
 JPY 1790 1820 1810
 EUR 24,288273 24,579277 24,361274
 CHF 22,837106 23,204107 22,998107
 GBP 31,962257 32,476262 32,187259
 SGD 15,63196 16,01098 15,74197
 THB 642-1 668-1 642-1
 MYR - 6,040120 5,962118
 DKK - 3,33938 3,23737
 HKD 2,7160 2,7710 2,7350
 INR - 3530 3390
 KRW - 220 180
 KWD - 73,56725 71,32624
 NOK - 2,87742 2,78941
 RUB - 36518 29915
 SEK - 2,63029 2,56528

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-02-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,390 0 21,410 0

Tỷ giá trung tâm ngày 04-02-2015

1USD = 0