Tỷ giá ngày 04-01-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,47020 22,5400 22,47020
 AUD 16,062-186 16,311-203 16,159-187
 CAD 15,912-37 16,272-53 16,057-38
 JPY 1862 1902 1882
 EUR 24,379-5 24,681-27 24,452-5
 CHF 22,367-102 22,735-124 22,524-103
 GBP 32,811-138 33,352-170 33,042-138
 SGD 15,612-77 15,934-92 15,723-77
 THB 6110 636-1 6110
 MYR - 5,231-50 5,162-45
 DKK - 3,346-3 3,2420
 HKD 2,8642 2,9230 2,8842
 INR - 345-2 332-1
 KRW - 190 190
 KWD - 75,331-25 73,00741
 NOK - 2,587-13 2,507-11
 RUB - 3432 2992
 SEK - 2,709-2 2,6410

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-01-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,650 30 22,670 10

Tỷ giá trung tâm ngày 04-01-2016

1USD = 0