Tỷ giá ngày 03-12-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,0800 24,4500 24,1100
 AUD 15,6210 16,2860 15,7790
 CAD 17,4710 18,2150 17,6470
 JPY 1590 1690 1610
 EUR 25,7820 27,1970 26,0420
 CHF 27,0490 28,2010 27,3220
 GBP 29,8880 31,1610 30,1900
 CNY 3,3320 3,4740 3,3650
 SGD 17,6920 18,4450 17,8700
 THB 6080 7010 6750
 MYR - 5,2500 5,1380
 DKK - 3,6180 3,4840
 HKD 3,0290 3,1580 3,0600
 INR - 3020 2910
 KRW 160 190 180
 KWD - 81,5460 78,4050
 NOK - 2,2970 2,2030
 RUB - 2570 -
 SEK - 2,3660 2,2700

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-12-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,600 50 24,650 0

Tỷ giá trung tâm ngày 03-12-2023

1USD = 23,939 16