Tỷ giá ngày 03-12-2022

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,9300 24,2400 23,9600
 AUD 15,9960 16,6770 16,1570
 CAD 17,4740 18,2180 17,6510
 JPY 1740 1840 1760
 EUR 24,6960 26,0770 24,9450
 CHF 25,1090 26,1780 25,3630
 GBP 28,7700 29,9950 29,0600
 CNY 3,3510 3,4950 3,3850
 SGD 17,3710 18,1110 17,5460
 THB 6140 7080 6820
 MYR - 5,5490 5,4300
 DKK - 3,4740 3,3460
 HKD 3,0190 3,1480 3,0500
 INR - 3080 2960
 KRW 160 200 180
 KWD - 81,5230 78,3820
 NOK - 2,5270 2,4240
 RUB - 3720 -
 SEK - 2,3860 2,2890

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-12-2022

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,545 -25 24,615 -115

Tỷ giá trung tâm ngày 03-12-2022

1USD = 23,660 -2