Tỷ giá ngày 03-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,450-10 22,520-10 22,450-10
 AUD 16,284-15 16,536-8 16,382-15
 CAD 16,62846 17,00455 16,77947
 JPY 179-1 183-1 181-1
 EUR 23,600-123 23,893-114 23,671-123
 CHF 21,72453 22,08264 21,87754
 GBP 33,173-347 33,720-337 33,407-349
 SGD 15,728-58 16,051-52 15,839-58
 THB 614-2 640-2 614-2
 MYR - 5,360-11 5,289-14
 DKK - 3,240-15 3,140-16
 HKD 2,862-1 2,9210 2,882-1
 INR - 344-1 330-1
 KRW - 190 191
 KWD - 75,190156 72,870119
 NOK - 2,644-7 2,562-8
 RUB - 369-6 322-5
 SEK - 2,617-8 2,551-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,630 20 22,670 30

Tỷ giá trung tâm ngày 03-12-2015

1USD = 0